Kort #33572

 r *
Jönsson, Elna
( _1897 ),
Trotjenarinna hos familjen Anton Lychou.
Alb.785:28

Information

Kortnr:
33572
Låda:
45 JU-KH
Text:

r *
Jönsson, Elna
( _1897 ),
Trotjenarinna hos familjen Anton Lychou.
Alb.785:28

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort