Kort #33579

 Jöns 5 o n , Gerda
se: Sjögren

Information

Kortnr:
33579
Låda:
45 JU-KH
Text:

Jöns 5 o n , Gerda
se: Sjögren

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort