Kort #34047

 |,
. WQ/Mpäæ/t/ä; JLMW " -— ——- VA” » _ " MM """" " "*" — __--. ._ ”__-___.
äär, / ”"% y'” /W5/-

Information

Kortnr:
34047
Låda:
45 JU-KH
Text:

|,
. WQ/Mpäæ/t/ä; JLMW " -— ——- VA” » _ " MM """" " "*" — __--. ._ ”__-___.
äär, / ”"% y'” /W5/-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort