Kort #34139

 2424jZnM/rfåmafaå %u.-gå _ ..--_ ___-___ _ ..--...- *ïm-
scuz &»! Romam, waw. www.. IHIG.
81», ïm. æs.
-A1b.98:2
.

Information

Kortnr:
34139
Låda:
45 JU-KH
Text:

2424jZnM/rfåmafaå %u.-gå _ ..--_ ___-___ _ ..--...- *ïm-
scuz &»! Romam, waw. www.. IHIG.
81», ïm. æs.
-A1b.98:2
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort