Kort #33917

 " iHi!
K & rlsson, Arvid
1885-1962. "Fr.Wärmegåråen i örslösa".Lärov.adj.i
Kristinehamn .. Malmö.
Alb.699:24 ,27
" 740344-459122-125

Information

Kortnr:
33917
Låda:
45 JU-KH
Text:

" iHi!
K & rlsson, Arvid
1885-1962. "Fr.Wärmegåråen i örslösa".Lärov.adj.i
Kristinehamn .. Malmö.
Alb.699:24 ,27
" 740344-459122-125

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort