Kort #33977

 ””"" W L—M/ MM: )(
MW '7c WW,
æ? ..

Information

Kortnr:
33977
Låda:
45 JU-KH
Text:

””"" W L—M/ MM: )(
MW '7c WW,
æ? ..

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort