Kort #33811

 Karäell,lia
g-Nærdeman.
Fa

!

Information

Kortnr:
33811
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karäell,lia
g-Nærdeman.
Fa

!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort