Kort #33521

 : [ '
ï 'l'qdfz/ Q, .in/næ,!
/M;yf;fz/ «fummsg
JS. . .
1 Se även: Forsell, John LS
!

Information

Kortnr:
33521
Låda:
45 JU-KH
Text:

: [ '
ï 'l'qdfz/ Q, .in/næ,!
/M;yf;fz/ «fummsg
JS. . .
1 Se även: Forsell, John LS
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort