Kort #33814

 rKardell,Joh(än *
Kamrer viå Falu gruva.
Fa

Information

Kortnr:
33814
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKardell,Joh(än *
Kamrer viå Falu gruva.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort