Kort #33395

 FW //%/ *
Ks, AB.

Information

Kortnr:
33395
Låda:
45 JU-KH
Text:

FW //%/ *
Ks, AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort