Kort #33817

 Kariell, Svea
5.31eurin. "Falun" _
Fa

Information

Kortnr:
33817
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kariell, Svea
5.31eurin. "Falun" _
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort