Kort #33953

 7 W
K & rlsson, Hedda Kristina
g.m.mjölnare Aron K...(187o-1956).
Alb.699:46

Information

Kortnr:
33953
Låda:
45 JU-KH
Text:

7 W
K & rlsson, Hedda Kristina
g.m.mjölnare Aron K...(187o-1956).
Alb.699:46

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort