Kort #33818

 LZÄJÅJLJjåaÄ/wwwi_

ï q/Ä/éZ—Ä "( æfm , þ/JkJ/þfþmw/ % /K"7',Z *

fn, off ?»! vq/ SCW Sv.!rtræanff. P212 .
9/5 mum " /-/ ?0/0 /

Information

Kortnr:
33818
Låda:
45 JU-KH
Text:

LZÄJÅJLJjåaÄ/wwwi_

ï q/Ä/éZ—Ä "( æfm , þ/JkJ/þfþmw/ % /K"7',Z *

fn, off ?»! vq/ SCW Sv.!rtræanff. P212 .
9/5 mum " /-/ ?0/0 /

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort