Kort #34305

 r?, &&.åå a_wtå_&iäa£ .__________
Må. &:)», ro-ämæoæ fu Wæ- U'C/Qvföf/OuQ/QIWXQ/GRO—
M wa DkMMY/Lw W&Må. 193140)”.
SR. 303.
.

Information

Kortnr:
34305
Låda:
45 JU-KH
Text:

r?, &&.åå a_wtå_&iäa£ .__________
Må. &:)», ro-ämæoæ fu Wæ- U'C/Qvföf/OuQ/QIWXQ/GRO—
M wa DkMMY/Lw W&Må. 193140)”.
SR. 303.
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort