Kort #22680 Nomenclator

Nomenclator I 154

Nomenclator

episcoporum archiepræpositorum, præpositorum
pastorumque dioeceseos Vestmanno-Dalecarliæ
1754. Smal 8:o

Information

Kortnr:
22680
Låda:
33 No-Of
Text:

I 154

Nomenclator

episcoporum archiepræpositorum, præpositorum
pastorumque dioeceseos Vestmanno-Dalecarliæ
1754. Smal 8:o

Signum:
I 154
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB