Kort #22832 Nordenflycht, Anders Andersson

Nordenflycht, Anders Andersson [Nordenflycht, Anders Andersson (1675-1734) kamrer]

Brenner, Sophia Elisabeth (1659-1730) f. Weber, författare

Memorial till kamrer Anders Nordenflycht i kammarkollegium ang. anhållan om likvidation

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22832
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordenflycht, Anders Andersson (1675-1734) kamrer]

Brenner, Sophia Elisabeth (1659-1730) f. Weber, författare

Memorial till kamrer Anders Nordenflycht i kammarkollegium ang. anhållan om likvidation

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB