Kort #23057 Nya testamentet

Nya testamentet Nya testamentet

Se: Magnus, J., Ärkebiskop Johannes till priorn
i Vadstena ang. övers. av Nya testamentet
1525

Engestr. B.IV.1.1. (N:0 12)

Information

Kortnr:
23057
Låda:
33 No-Of
Text:

Nya testamentet

Se: Magnus, J., Ärkebiskop Johannes till priorn
i Vadstena ang. övers. av Nya testamentet
1525

Engestr. B.IV.1.1. (N:0 12)

Signum:
Engelströmska samlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB