Kort #23144 Nyman, Ulrika Charlotta

Nyman, Ulrika Charlotta [Nyman, Ulrika Charlotta]

Brinkman, Gustaf Anton von (1760—1822) lagman, landshövding

Resepass för Ulrika Charlotta Nyman 1820

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23144
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nyman, Ulrika Charlotta]

Brinkman, Gustaf Anton von (1760—1822) lagman, landshövding

Resepass för Ulrika Charlotta Nyman 1820

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB