Kort #22715 Nordberg, Göran

Nordberg, Göran D 813

Nordberg, Göran

1. Anmärkningar wid ... kon. Carl XII:s historia. Afskr. fr. 1700-talet
2. Kort berättelse om domstolarne i riket. Afskr. af år 1765

Sammanbundet med: Frost, L. Excerpta quædam ex
Speculo synoptico variarum rerum curiosarum.

Information

Kortnr:
22715
Låda:
33 No-Of
Text:

D 813

Nordberg, Göran

1. Anmärkningar wid ... kon. Carl XII:s historia. Afskr. fr. 1700-talet
2. Kort berättelse om domstolarne i riket. Afskr. af år 1765

Sammanbundet med: Frost, L. Excerpta quædam ex
Speculo synoptico variarum rerum curiosarum.

Signum:
D 813
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB