Kort #22821 Nordenfelt, Släkten

Nordenfelt, Släkten 2. 

L 21:1-51

Nordenfelt, Släkten

Nordenfeltska arkivet. (Björneborgsarkivet)
12-18. Olof Nordenfeldät d.y: s papper:
12-16. Brev till O.Nordenfeldt d.y. från div.personer
17-18. Brev från C.H.Nordenfelt och Th. H. Nordenfelt m.m.
19. Diverse brev från och till skilda personer

Information

Kortnr:
22821
Låda:
33 No-Of
Text:

2.

L 21:1-51

Nordenfelt, Släkten

Nordenfeltska arkivet. (Björneborgsarkivet)
12-18. Olof Nordenfeldät d.y: s papper:
12-16. Brev till O.Nordenfeldt d.y. från div.personer
17-18. Brev från C.H.Nordenfelt och Th. H. Nordenfelt m.m.
19. Diverse brev från och till skilda personer

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB