Kort #23221 Nääf

Nääf [Nääf, lanträntemästare]

Carlsköld, Carl (1699-1788) statssekr., landshövding

Krav på pengar från kongl. Hovrätten och 
reversaler från lanträntemästaren Nääf 1773

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23221
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nääf, lanträntemästare]

Carlsköld, Carl (1699-1788) statssekr., landshövding

Krav på pengar från kongl. Hovrätten och
reversaler från lanträntemästaren Nääf 1773

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB