Kort #22718 Nordberg, Jöran A

Nordberg, Jöran A B 617:1-4

Nordberg, Jöran A

Kirkio Balker i Swerike eller alla Kong] Bref,
Resolutioner, Mandater, Förklaringar, Stadgar
och Riksdagsbesluter, så ock Cleri Comitialis
utgifna betänckande

Information

Kortnr:
22718
Låda:
33 No-Of
Text:

B 617:1-4

Nordberg, Jöran A

Kirkio Balker i Swerike eller alla Kong] Bref,
Resolutioner, Mandater, Förklaringar, Stadgar
och Riksdagsbesluter, så ock Cleri Comitialis
utgifna betänckande

Signum:
B 617:1-4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB