Kort #23021 Norsteen, Johan

Norsteen, Johan [Norsteen, Johan, klockare]

Christiernin, Per Niclas (1725-1799) prof. i jur., logik och metafysik, kyrkoherde

Inlaga till hovrätten med anhållan om att det av
klockaren Johan Norsteen mot lagmansrättens dom
erbjudna och antagna vadet måtte förklaras kraftlöst 
och anhållan om att för rättegångsutgif terna
få full ersättning samt Johan Norsteens änka Catarina 
Franzelius anhållan om att förskonas från de
rättegångskostnader, som P.N. Christiernin uppfört
1769

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23021
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norsteen, Johan, klockare]

Christiernin, Per Niclas (1725-1799) prof. i jur., logik och metafysik, kyrkoherde

Inlaga till hovrätten med anhållan om att det av
klockaren Johan Norsteen mot lagmansrättens dom
erbjudna och antagna vadet måtte förklaras kraftlöst
och anhållan om att för rättegångsutgif terna
få full ersättning samt Johan Norsteens änka Catarina
Franzelius anhållan om att förskonas från de
rättegångskostnader, som P.N. Christiernin uppfört
1769

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB