Kort #23036 Ntshona, Winston

Ntshona, Winston Vp 11e:1976/77:3

Ntshona, Winston

Fugard, Athol & Kani, John & Ntshona, Winston,
Hit med passet, (Sizwe Bansi is dead)

Övers.: Claes Lundberg och Mariann Rudberg

Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1976/77
[Duplic.]

Information

Kortnr:
23036
Låda:
33 No-Of
Text:

Vp 11e:1976/77:3

Ntshona, Winston

Fugard, Athol & Kani, John & Ntshona, Winston,
Hit med passet, (Sizwe Bansi is dead)

Övers.: Claes Lundberg och Mariann Rudberg

Pjäshäfte Stadsteatern spelåret 1976/77
[Duplic.]

Signum:
Vp 11e:1976/77:3
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB