Kort #23088 Nycander, Axel Fredrik

Nycander, Axel Fredrik Nycander, Axel Fredrik (1867-1944) författare och skådespelare

Brev, manuskript, biographica och pressklipp
Se Realkatalogen L 261Acc. 2003/2

Information

Kortnr:
23088
Låda:
33 No-Of
Text:

Nycander, Axel Fredrik (1867-1944) författare och skådespelare

Brev, manuskript, biographica och pressklipp
Se Realkatalogen L 261

Acc. 2003/2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB