Kort #23263 Odencrants släktarkiv

Odencrants släktarkiv Odencrants släktarkiv
Ac.. 1999/75 samt f.d. Dep. 200
som tillförts acc. 1999/75
Se listor i realkatalogen

Information

Kortnr:
23263
Låda:
33 No-Of
Text:

Odencrants släktarkiv
Ac.. 1999/75 samt f.d. Dep. 200
som tillförts acc. 1999/75
Se listor i realkatalogen

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB