Kort #22950 Normelin, Peter

Normelin, Peter [Normelin, Peter, kammartjänare]

Düben, Carl Wilhelm von (1724-1790) envoyé, hovkansler, pres. i kammarrev.

Anhållan om resepass för sig, kammartjänare Peter
Normelin, löparen Jean Baptiste Raimond och 
lakejerna Johan Ruda och Eric Lindberg, 1762

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22950
Låda:
33 No-Of
Text:

[Normelin, Peter, kammartjänare]

Düben, Carl Wilhelm von (1724-1790) envoyé, hovkansler, pres. i kammarrev.

Anhållan om resepass för sig, kammartjänare Peter
Normelin, löparen Jean Baptiste Raimond och
lakejerna Johan Ruda och Eric Lindberg, 1762

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB