Kort #22945 Norman, Johan

Norman, Johan [Norman, Johan (1796-1840) bokhandlare]

Arnell, Lars (1781-1856) landshövding, överstelöjtnant, statssekr.

Fullmakt för bokhandlare Norman och Engström att
uppgöra slutliquid för Arnells arbeten 1830

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22945
Låda:
33 No-Of
Text:

[Norman, Johan (1796-1840) bokhandlare]

Arnell, Lars (1781-1856) landshövding, överstelöjtnant, statssekr.

Fullmakt för bokhandlare Norman och Engström att
uppgöra slutliquid för Arnells arbeten 1830

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB