Kort #22980 Norrköping

Norrköping B 571

Norrköping

Fotografisk reproduktion af staden Norrköpings
äldsta privilegiibref: kon. Albrekts 1384, kon.
Karl Knutssons 1450 och kon. Gustaf I:s 1529;
med transkriberad text.- 1 konv. fol.

Information

Kortnr:
22980
Låda:
33 No-Of
Text:

B 571

Norrköping

Fotografisk reproduktion af staden Norrköpings
äldsta privilegiibref: kon. Albrekts 1384, kon.
Karl Knutssons 1450 och kon. Gustaf I:s 1529;
med transkriberad text.- 1 konv. fol.

Signum:
B 571
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB