Kort #22910 Noriin, Gustaf

Noriin, Gustaf [Noriin, Gustaf, skrivare]

Aulaevill, Peter (1677-1757) justitieborgmästare

Utdrag ur protokoll den 26 Maj 1709 ang. tvist
mellan Lischen Simonsdåtter Norling och skrivare
Gustaf Noriin

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22910
Låda:
33 No-Of
Text:

[Noriin, Gustaf, skrivare]

Aulaevill, Peter (1677-1757) justitieborgmästare

Utdrag ur protokoll den 26 Maj 1709 ang. tvist
mellan Lischen Simonsdåtter Norling och skrivare
Gustaf Noriin

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB