Kort #23160 Nyström, Per Axel

Nyström, Per Axel Nyström, Per Axel (1793-1868), arkitekt, professor

Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifvelse till Rikets
Ständer, i anledning af väckt fråga om bildande
af ett Nationalmuseum; Gifven Stockholms Slott
den 10 September 1844. Tryckt

i: I s 11:2:28

Information

Kortnr:
23160
Låda:
33 No-Of
Text:

Nyström, Per Axel (1793-1868), arkitekt, professor

Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifvelse till Rikets
Ständer, i anledning af väckt fråga om bildande
af ett Nationalmuseum; Gifven Stockholms Slott
den 10 September 1844. Tryckt

i: I s 11:2:28

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB