Kort #23099 Nygren, Ernst Ludvig

Nygren, Ernst Ludvig Biogr. Sv.

Nygren, Ernst Ludvig (1889-), arkivråd

[Släkten Fernow och Erik Fernow]. Särtryck ur
Sv. biogr.-lexikon med marg.-anteckningar av
förf.
Acc.1961 /22

Information

Kortnr:
23099
Låda:
33 No-Of
Text:

Biogr. Sv.

Nygren, Ernst Ludvig (1889-), arkivråd

[Släkten Fernow och Erik Fernow]. Särtryck ur
Sv. biogr.-lexikon med marg.-anteckningar av
förf.

Acc.1961 /22

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB