Kort #23246 Odel, Anders

Odel, Anders i: V.s. 142:1:29.
Odel, Anders
Malcolm Sinclairs visa.

Information

Kortnr:
23246
Låda:
33 No-Of
Text:

i: V.s. 142:1:29.
Odel, Anders
Malcolm Sinclairs visa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB