Kort #23291 Offenbach, Jacques

Offenbach, Jacques L 107:39:1
Offenbach, Jacques (1819-1880)
fransk operettkompositör
Hoffmanns äventyr, opera med svensk text av
Alf Henrikson. Prologen och tre sånger. (Kopia. )

Information

Kortnr:
23291
Låda:
33 No-Of
Text:

L 107:39:1
Offenbach, Jacques (1819-1880)
fransk operettkompositör
Hoffmanns äventyr, opera med svensk text av
Alf Henrikson. Prologen och tre sånger. (Kopia. )

Signum:
L107:39:1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB