Kort #22870 Nordvall, Olof Johan

Nordvall, Olof Johan [Nordvall, Olof Johan (1750-1816) kontraktsprost]

Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790-1855) prof. i
logik, metafysik, estetik, skald, litteraturhist.

Åminnelse-tal öfver contrakts-prosten öfver Bergslags 
contrakt kyrkoherden i Tjällmo i lifstiden
högärevördige och högvällärde Herr Olof Johan
Nordvall. Hållet vid Prestmötet i Linköping den
22 Sept. 1825. Av Samuel Johan Hedborn. Med ändringar 
av Atterboms hand. Linköping 1826

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22870
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordvall, Olof Johan (1750-1816) kontraktsprost]

Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790-1855) prof. i
logik, metafysik, estetik, skald, litteraturhist.

Åminnelse-tal öfver contrakts-prosten öfver Bergslags
contrakt kyrkoherden i Tjällmo i lifstiden
högärevördige och högvällärde Herr Olof Johan
Nordvall. Hållet vid Prestmötet i Linköping den
22 Sept. 1825. Av Samuel Johan Hedborn. Med ändringar
av Atterboms hand. Linköping 1826

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB