Kort #22746 Nordencrantz, Anders

Nordencrantz, Anders Nordencrantz, Anders

Anmärkningar vid de Eftertänkelige Påminnelser
och Klagomål, hwilka Herr Hof-Marskalken Jennings 
wägat hoe Riksens Ständer förete ...
Stockholm, tryckt uti gamla Kongl. Tryckeriet
1772

i: X 215:1-2

Information

Kortnr:
22746
Låda:
33 No-Of
Text:

Nordencrantz, Anders

Anmärkningar vid de Eftertänkelige Påminnelser
och Klagomål, hwilka Herr Hof-Marskalken Jennings
wägat hoe Riksens Ständer förete ...
Stockholm, tryckt uti gamla Kongl. Tryckeriet
1772

i: X 215:1-2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB