Kort #23173 Nyström, Johan Fredrik

Nyström, Johan Fredrik D 142 a

Nyström, Johan Fredrik (1855-1918)

Anteckningar efter föreläsningar vid Uppsala
Universitet samt kollegier hållna därstädes
2 portf., 8:o & lit. 8:o

Information

Kortnr:
23173
Låda:
33 No-Of
Text:

D 142 a

Nyström, Johan Fredrik (1855-1918)

Anteckningar efter föreläsningar vid Uppsala
Universitet samt kollegier hållna därstädes
2 portf., 8:o & lit. 8:o

Signum:
D 142 a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB