Kort #23117 Nylands län

Nylands län Nylands län

Se: Boye; Rapport om Nylands och Tavastehus
läners Höfdingedöme 1771. 4:o. 
i: X 981

Information

Kortnr:
23117
Låda:
33 No-Of
Text:

Nylands län

Se: Boye; Rapport om Nylands och Tavastehus
läners Höfdingedöme 1771. 4:o.
i: X 981

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB