Kort #23240 Ochristne

Ochristne Ochristne
Se: Cederström, O.: Oförgripeliga tanckar ...
om christna mackter måge ... ingå förbund
med ochristna. 4:o. D. 923 a.

Information

Kortnr:
23240
Låda:
33 No-Of
Text:

Ochristne
Se: Cederström, O.: Oförgripeliga tanckar ...
om christna mackter måge ... ingå förbund
med ochristna. 4:o. D. 923 a.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB