Kort #22858 Nordensvan, Viktor

Nordensvan, Viktor [Nordensvan, Viktor (1807-1857) kapten]

Breitholtz, Claes Joseph (1788-1834) överstelöjtnant

Reseintyg för löjtnant Viktor Nordensvan 1832

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22858
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordensvan, Viktor (1807-1857) kapten]

Breitholtz, Claes Joseph (1788-1834) överstelöjtnant

Reseintyg för löjtnant Viktor Nordensvan 1832

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB