Kort #23248 Odel, Anders

Odel, Anders i: V.s. 113,
Odel, Anders
[Verser av 0-.] Till min svärmor fru krigsrådinnan Maria Catarina Stierncrona på dess födelsedag d. 20 maij 1762.

Information

Kortnr:
23248
Låda:
33 No-Of
Text:

i: V.s. 113,
Odel, Anders
[Verser av 0-.] Till min svärmor fru krigsrådinnan Maria Catarina Stierncrona på dess födelsedag d. 20 maij 1762.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB