Kort #22724 Nordberg, Jöran

Nordberg, Jöran D 823

Nordberg, Jöran

Se: Carl XII, En kort inledning till Swea Rikes
Historia, under Konung Carl den XII:s Regering.
- Anekdoter eller Noter till Kyrkoherden Doctor 
Jöran Nordbergs Historia om Kon. Carl den XII

Information

Kortnr:
22724
Låda:
33 No-Of
Text:

D 823

Nordberg, Jöran

Se: Carl XII, En kort inledning till Swea Rikes
Historia, under Konung Carl den XII:s Regering.
- Anekdoter eller Noter till Kyrkoherden Doctor
Jöran Nordbergs Historia om Kon. Carl den XII

Signum:
D 823
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB