Kort #22813 Nordström, Ludvig

Nordström, Ludvig Vf 166:5

Nordström, Ludvig (1882-1942) författare

Strövtåg i hembygden. Kopia. 1 bl. 4:o

Information

Kortnr:
22813
Låda:
33 No-Of
Text:

Vf 166:5

Nordström, Ludvig (1882-1942) författare

Strövtåg i hembygden. Kopia. 1 bl. 4:o

Signum:
Vf 166:5
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB