Kort #22822 Nordenfelt, Släkten

Nordenfelt, Släkten 3. 

Nordenfelt, Släkten 

Nordenfeltska arkivet. (Björneborgsarkivet)

20-35. Marie Charlotte Nordenfeldts Journal, 1817-1879. 1-16
36-50 Nordenfelt, Thorsten, Hvad jag sett och hört. 1-10, I-III & "Ifyllnaden"
51. Biographica. 2. (Bl.a. Papper rörande Nordenfeltska släktföreningen)

Information

Kortnr:
22822
Låda:
33 No-Of
Text:

3.

Nordenfelt, Släkten

Nordenfeltska arkivet. (Björneborgsarkivet)

20-35. Marie Charlotte Nordenfeldts Journal, 1817-1879. 1-16
36-50 Nordenfelt, Thorsten, Hvad jag sett och hört. 1-10, I-III & "Ifyllnaden"
51. Biographica. 2. (Bl.a. Papper rörande Nordenfeltska släktföreningen)

Signum:
L 21:1-51
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB