Kort #22716 Nordberg, Jöran

Nordberg, Jöran D 806:1-4

Nordberg, Jöran

Kon. Carl XII:s historia. Exemplar utskrifvet för författaren och med inhäftade lappar o.marg. ant. med hans egen handskrift

Information

Kortnr:
22716
Låda:
33 No-Of
Text:

D 806:1-4

Nordberg, Jöran

Kon. Carl XII:s historia. Exemplar utskrifvet för författaren och med inhäftade lappar o.marg. ant. med hans egen handskrift

Signum:
D 806:1-4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB