Kort #22761 Nordlind, Johan

Nordlind, Johan [Nordlind, Johan, häradsskrivare]

Bielke, Carl Gustaf (1683-1754) generalmajor,
landshövding, pres. i statskontoret

Inlaga till Svea hovrätt ang. av hovrätten givet
tillstånd åt häradsskrivaren Johan Nordlind att
utföra saker för rättssökande parter under 
arbetstid 1733

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
22761
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nordlind, Johan, häradsskrivare]

Bielke, Carl Gustaf (1683-1754) generalmajor,
landshövding, pres. i statskontoret

Inlaga till Svea hovrätt ang. av hovrätten givet
tillstånd åt häradsskrivaren Johan Nordlind att
utföra saker för rättssökande parter under
arbetstid 1733

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB