Kort #22783 Nordström, Johan Jacob

Nordström, Johan Jacob B 615

Nordström, Johan Jacob

Förslag till Kyrkolag för storfurstendömet 
Finland. [1845]

Information

Kortnr:
22783
Låda:
33 No-Of
Text:

B 615

Nordström, Johan Jacob

Förslag till Kyrkolag för storfurstendömet
Finland. [1845]

Signum:
B 615
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB