Kort #23260 Odelstierna, Svante

Odelstierna, Svante X. 281a: 20
Odelstierna, Svante (1777-1828)
bergmästare
[Reseberättelse ang. bergsbruket, dat. 24 okt.
1804; över Österby, Dannemora, Mälby och Grå.
sätra]. Fol. 4 bl.

Information

Kortnr:
23260
Låda:
33 No-Of
Text:

X. 281a: 20
Odelstierna, Svante (1777-1828)
bergmästare
[Reseberättelse ang. bergsbruket, dat. 24 okt.
1804; över Österby, Dannemora, Mälby och Grå.
sätra]. Fol. 4 bl.

Signum:
X281a:20
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB