Kort #23071 Nyblom, Carl Rupert

Nyblom, Carl Rupert Kempes autografsamling

Nyblom, Carl Rupert (1832-1907), prof.

Bildande konst. [Uppsats.U.å.] 8:0. 3 bl. 
Skål för Qvinnan. [Dikt.U.å.] 8: o. 2 bl. 
Underlig historia. [övers.från] Robert Reinick
[Dikt.U.å.] 8:o. 1 bl.

Information

Kortnr:
23071
Låda:
33 No-Of
Text:

Kempes autografsamling

Nyblom, Carl Rupert (1832-1907), prof.

Bildande konst. [Uppsats.U.å.] 8:0. 3 bl.
Skål för Qvinnan. [Dikt.U.å.] 8: o. 2 bl.
Underlig historia. [övers.från] Robert Reinick
[Dikt.U.å.] 8:o. 1 bl.

Signum:
Kempes autografsamling
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB