Kort #23125 Nyman, Anna Maria

Nyman, Anna Maria [Nyman, Anna Maria]

Brakel, Otto Mauritz (1722-1808), kapten

Anhållan om resepass för kaptenskan Metta Magdalena 
Reenstierna, 3 barn, madam Låric, jungfru Maia
Schijts, hushållerskan Caisa Maia Ifrig, Anna Stina 
Ceiser, fru Anna Maria Nyman och hennes son
Jakop Skog, drängen Tomas Åberg 1756

i: Autografsamlingen

Information

Kortnr:
23125
Låda:
33 No-Of
Text:

[Nyman, Anna Maria]

Brakel, Otto Mauritz (1722-1808), kapten

Anhållan om resepass för kaptenskan Metta Magdalena
Reenstierna, 3 barn, madam Låric, jungfru Maia
Schijts, hushållerskan Caisa Maia Ifrig, Anna Stina
Ceiser, fru Anna Maria Nyman och hennes son
Jakop Skog, drängen Tomas Åberg 1756

i: Autografsamlingen

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB